Книги-Игри:Текстовете на книгите са сканирани, разпознати и редактирани благодарение усилията на екипите по дигитализация на www.knigi-igri.net, www.chitanka.info и www.onlinegamebooks.net.
Оригиналите на книгите в pdf и друг формат можете да свалите от горепосочените сайтове.